Verify

Jedinstveno rešenje za ID verifikaciju i autentifikaciju korisnika.
Pružite svoju uslugu bilo gde i zadržite korisnike.

Verify je naše rešenje za verifikaciju identiteta i višefaktorsku autentifikaciju dizajnirano da poveća nivo poverenja korisnika u vaše usluge. Naš robusni sistem upravljanja digitalnim identitetom služi osnovnoj funkciji pružanja organizacijama pouzdanog alata za verifikaciju identiteta njihovih korisnika ili kupaca svaki put kada žele da koriste pruženu digitalnu uslugu uz pomoć višefaktorskog pristupa sa biometrijskom verifikacijom.

Budući da je kreiran imajući na umu iskustvo krajnjeg korisnika i privatnost podataka, uporedo sa enterprise komponentom za organizacije (sistem za upravljanje digitalnim identitetom) Blinking Verify podrazumeva komponentu za krajnjeg korisnika – digitalni novčanik.

Prednosti Blinking Verify za organizacije:

Siguran način za korisnike da pristupe vašim uslugama

Sprovedite verifikaciju identiteta

Višefaktorska autentifikacija

Biometrijska verifikacija

Funkcija jednokratnog prijavljivanja

Višefaktorska autentifikacija (MFA) oslanja se na dva ili više načina potvrde identiteta korisnika. Ovo se u potpunosti može konfigurisati i zavisi od poslovnih potreba, ali idealno kombinuje nešto što korisnik ZNA (lozinka ili PIN), IMA (pametni uređaj) i JESTE (biometrija). Verify pruža kombinacije PIN-a, pametnih uređaja i različitih biometrijskih modaliteta u vidu skeniranja otiska prsta ili prepoznavanja lica, uz mogućnost dodavanja novih. Pružaoci usluga mogu prilagoditi specifično korisničko iskustvo za svaku digitalnu uslugu i čak za svakog korisnika. Vi odlučujete o broju koraka i potrebnim modalitetima po potrebi definišete različite konfiguracije za određene usluge.

Blinking Verify pruža korisnicima pravo vlasništvo i jedinstvenu tačku kontrole nad njihovim privatnim podacima. Svojim digitalnim identitetom, ličnim podacima i dokumentima mogu da upravljaju iz aplikacije sigurnog novčanika ili web interfejsa.