Complying with new regulations shouldn’t be hard

Pošaljite upit

Usvajanjem Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Druge revidirane direktive o platnim uslugama (PSD2), Evropska unija je ustanovila ozbiljniji pristup privatnosti i sigurnosti podataka od strane regulatora. U ovom novom pogledu, kako se skladište i čuvaju privatni korisnički podaci jedno je od najvažnijih pitanja za preduzeća i organizacije.

GDPR je stvoren da zaštiti građane EU, međutim, njegov doseg se širi i dalje od Evrope, jer utiče na svako poslovanje koje se bavi privatnim podacima građana EU, bez obzira na veličinu i lokaciju. Regulativa definiše obaveze organizacija, ali takođe definiše i prava građana u digitalnom okruženju koja se moraju poštovati.

PSD2 je, s druge strane, direktiva čiji je cilj eliminisanje monopola banaka nad računima klijenata i informacijama i uslugama plaćanja. Njegov cilj je da klijentima pruži veću kontrolu nad njihovim finansijama kroz obavezu banaka da otvore svoje API-je širom finansijskog sektora i omoguće nezavisnim dobavljačima da pružaju dodatne usluge računa i plaćanja.

Blinking smo razvili primarno u odnosu na pojedinca, privatnost i sigurnost ličnih podataka. Od početka smo imali na umu novu eru regulatornih izazova koje bi doneli GDPR, PSD2 i CCPA. Razvili smo mnoge funkcije i komponente našeg sistema kako bismo olakšali teret preduzećima i organizacijama. Blinking pruža tehničku usklađenost sa ovim regulatornim preprekama. Sve lične i privatne informacije su u vlasništvu i pod nadzorom korisnika.

Blinking smo razvili primarno u odnosu na pojedinca, privatnost i sigurnost ličnih podataka. Od početka smo imali na umu novu eru regulatornih izazova koje bi doneli GDPR, PSD2 i CCPA. Razvili smo mnoge funkcije i komponente našeg sistema kako bismo olakšali teret preduzećima i organizacijama. Blinking pruža tehničku usklađenost sa ovim regulatornim preprekama. Sve lične i privatne informacije su u vlasništvu i pod nadzorom korisnika.

Uz našu pomoć preduzeća se pridržavaju GDPR-a jer poštuju osnovna prava svojih kupaca. Naša rešenja daju kupcima pravo na pristup njihovom digitalnom identitetu i svim skladištenim privatnim podacima. Obezbeđuje prenosivost podataka jer digitalni identitet nije vezan za određeni uređaj. Rešenja Verify i Certify imaju interni dnevnik koji pruža pravo na informisanje, jer kupci uvek imaju znanje o tome ko, kada i u koju svrhu obrađuje njihove lične podatke.

Funkcija mehanizma saglasnosti Verify rešenja pruža korisnicima pravo na ispravku (ispravljanje netačnih informacija), pravo na ograničenje obrade podataka i pravo na brisanje (zavisno od slučaja). Oni mogu pružiti ili opozvati pristup, promeniti ili izbrisati svoje privatne podatke.

Osnovna obaveza PSD2 regulative omogućavanja verifikovanih i sigurnih alata i procedura za potvrdu identiteta kupaca je osnovni razlog kreiranja našeg Verify rešenja. Usmeren ka dobavljačima plaćanja i finansijskim institucijama, PSD2 se bavi prevarom i krađom identiteta i osigurava da ove institucije koriste najviše standarde potvrde identiteta.

PSD2 obavezuje pružaoce usluga platnog prometa da primenjuju takozvanu „jaku potvrdu identiteta klijenta“ (SCA). To je postupak potvrde identiteta koji potvrđuje identitet korisnika platne usluge ili platne transakcije. Cilj je da se smanji rizik od prevara prilikom plaćanja putem Interneta i online bankarstva i zaštititi poverljivost korisničkih finansijskih podataka, uključujući lične podatke.

Blinking je zamišljen i razvijen kao SCA rešenje. Naše rešenje za višestruku potvrdu identiteta Verify oslanja se na kombinaciju najmanje dva ili više faktora:

  • Znanje: nešto što samo korisnik zna, npr. lozinku ili PIN kod
  • Posedovanje: nešto što samo korisnik poseduje, npr. mobilni telefon i
  • Inherencija: nešto što je korisnik, npr. korišćenje otiska prsta ili prepoznavanja glasa.