Kreirali smo naše planove sa ciljem da podržimo rast vaše kompanije.

Nema nedostataka u našim planovima.
Pogodni su za skoro sve potrebe industrije, a mi ih možemo prilagoditi vašim specifičnim zahtevima jer se bavimo očuvanjem i povećanjem vaše organizacije.

OSNOVNI
Zagrebimo po površini
SaaS
NAPREDNI
Zaronimo
dublje
SaaS
KOMPANIJSKI
Dodajmo sloj
po sloj
SaaS + On PRem
ID OCR
Produžen
Biometrija lica
Životnost lica
Detekcija prevare dokumentom
Verifikacija+
Adresa
Kontakt
Bankovni nalog
Video identifikacija
Background check
Menadžment dokumenta
Upload dokumenta
Document consent
Potpisivanje dokumenta
Popunjen templejt korisnilčkim podacima
e-Arhiva
Interakcija
Video čet
e-Forme
Dodatni alati
Ofis za podršku
API
osnovno
pun
pun
Video konzola
Dodatne usluge
Menadžment korisničkog portfolija
Integracija 3rd party
Kastomizacija
Podrška
Nivo podrške
osnovni
tiketing
napredni tiketing
+
garantovano vreme reagovanja
24/7 gold
podrška

Započnite već danas

Stupite u kontakt sa našim stručnjacima za verifikaciju identiteta da biste otkrili koji je plan idealan za vašu organizaciju. Možemo vam pomoći da potvrdite i prodate prave kupce, kao i da zaštitimo vaše poslovanje od prevaranata.

Stupite u kontakt