Healthcare

Zaštitite medicinsku dokumentaciju svojih pacijenata

Pošaljite upit

Zdravstvo prolazi kroz digitalnu transformaciju. Digitalizacija medicinskih kartona je od suštinskog značaja za zaštitu ove osetljive vrste privatnih podataka od neovlašćenog pristupa i upotrebe. Mnogi izazovi sa kojima se suočava zdravstvena industrija postali su očigledniji tokom pandemije. Udaljavanje od zastarelih sistema i prihvatanje novih tehnologija u zdravstvu temelj je boljeg rukovanja medicinskim kartonima i pružanja novih, digitalnih i zdravstvenih usluga na daljinu.

Zdravstvena industrija je u odličnom položaju, neopterećena mnogim različitim tehnološkim slojevima, kao što je slučaj sa nekim drugim industrijama. U stvaranju nove bezbednosne arhitekture za nadolazeći talas digitalno pruženih zdravstvenih usluga, digitalni identitet i verifikacija identiteta putem internet predstavljaju temelj.

Pružite nove digitalne i daljinske usluge

Naša rešenja donose brojne funkcionalnosti od kojih bi zdravstvena industrija mogla imati koristi, kako u pogledu usklađenosti propisa sa privatnim podacima, tako i pružanja efikasnijih usluga pacijentima. Od ulaska novih kupaca do digitalno pruženih zdravstvenih usluga, povezivanja digitalnih ličnih dokumenata i medicinske dokumentacije do sigurnog pristupa njima, pokrivamo sve vaše potrebe za zaštitom podataka i privatnosti.

Blinking pruža pacijentima uvid u upotrebu njihovih privatnih medicinskih podataka i mehanizam saglasnosti za omogućavanje ili ukidanje pristupa podacima. Prihvatajući naš pristup i oslanjajući se na Blinking, možete biti sigurni da su podaci pacijenata šifrovani, zaštićeni i da pripadaju samo svakom pojedinačnom pacijentu. Naša platforma pruža jasan trag (evidenciju) ulaza iz više izvora, osiguravajući da se podacima ne manipuliše i ne upravlja neovlašćeno.

Prednosti specifične za industriju:

  • Recepti putem interneta
  • Telekonsultacije
  • Sigurna komunikacija medicinskih uređaja
  • Prekogranični prenos podataka
  • Sigurno deljenje dokumenata